Μέτρηση και αξιολόγηση ιστοσελίδας

Σας δίνουμε, με τα κατάλληλα εργαλεία, αναλυτικά στατιστικά για την κίνηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας, από όπου εξάγουμε συμπεράσματά. Γνωρίζοντας τη συμπεριφορά των επισκεπτών ενός website μπορούμε να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Comments are closed.

Address

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 36Β
τ.κ. 15125 Αθήνα
Phone: +30 210 300 7360
Website: http://www.bsol.gr
Email: info@bsol.gr